Öğrenci Çizimleri (Öncesi Sonrası)

Öğrenci Çizimleri

Eda – Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği

Şeyma -Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

Emre – Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resim Öğretmenliği

Şeyma Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü

Esin – Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Resim Öğretmenliği

Ayşenur – Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Zuhal – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü